Ковальчук Галина Іванівна

Ковальчук Галина Іванівна Вчитель української мови та літератури, учитель вищої категорії, «старший учитель».
Працює над темою «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури». Не тільки ставить перед учнями ціль або задачу і показує шляхи до її досягнення, а намагається запропонувати різні підходи і заохочує учнів робити власний вибір, шукати стежку до мети. Впроваджує на уроках інтерактивні методи, диференційоване навчання, об’єктивне оцінювання.
Сприяє пошуку, відбору і творчому розвитку обдарованих дітей. Тримає в полі зору не тільки «сильних», а й «слабких» за рівнем знань учнів; працює за індивідуальними планами з обдарованими і слабкими дітьми.
Постійно і безкоштовно працює в позаурочний час із випускниками навчального закладу, щоб вони успішно складали зовнішнє незалежне тестування і продовжували навчання у вищих навчальних закладах.
Виховує в учнів патріотизм, шляхетні почуття, волю, відчуття власної гідності, намагається розбудити тягу до знань.

Документи

11.05
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2021( І квартал )
11.05
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2020 рік
11.05
Кошторис 2021 рік
11.05
Кошторис 2020 рік
29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
Всі документи