Покотило Іван Іванович

Покотило Іван Іванович У 2009 закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка. За спеціальністю – «Історик. Викладач історії».
Магістр історії та архівознавства. Нагороджений грамотою Верховної Ради України. Кваліфікаційна категорія – спеціаліст І категорії.
Працює над проблемою «Застосування екскурсійних методів як складової компетентно-фахових вмінь учнів, під час навчально-виховного процесу».
На заняттях впроваджує інтерактивні методи навчання у вигляді семінарських занять, застосовує ігрові моделі викладу навчальної програми, практикує уроки-екскурсії як метод організації навчальної діяльності учнів. На заняттях історії використовує модель залікових «семінарських занять». Бере участь в науково-дослідній роботі.
Підготував 11 наукових статей з яких 8 опубліковано. На заняттях використовує компетентнісний підхід із застосуванням інноваційних технологій.
Голова первинної організації ЛКТ «Рідна школа».