Лучко Галина Олексіївна

Лучко Галина Олексіївна Вчитель початкових класів та основ здоров’я. У 1991 році закінчила Дрогодицький державний педагогічний інститут ім.І.Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкових класів».
Вчитель вищої категорії, має присвоєне педагогічне звання «старший вчитель».
Працює над проблемою «Компетентнісний підхід до навчання математики у початкових класах».
Систематично працює над вдосконаленням педагогічної майстерності. Вивчає вікові особливості учнів. Використовує диференційований та індивідуальний підходи у вивченні предметів, інноваційні методи навчання та елементи етнопедагогіки.
Постійно працює над організацією учнівського колективу, виховує доброзичливість, працелюбність, взаємодопомогу, патріотизм, бережливе ставлення до природи, шкільного майна, повагу до старших.