Лучко Галина Олексіївна

Лучко Галина Олексіївна Вчитель початкових класів та основ здоров’я. У 1991 році закінчила Дрогодицький державний педагогічний інститут ім.І.Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкових класів».
Вчитель вищої категорії, має присвоєне педагогічне звання «старший вчитель».
Працює над проблемою «Компетентнісний підхід до навчання математики у початкових класах».
Систематично працює над вдосконаленням педагогічної майстерності. Вивчає вікові особливості учнів. Використовує диференційований та індивідуальний підходи у вивченні предметів, інноваційні методи навчання та елементи етнопедагогіки.
Постійно працює над організацією учнівського колективу, виховує доброзичливість, працелюбність, взаємодопомогу, патріотизм, бережливе ставлення до природи, шкільного майна, повагу до старших.

Документи

11.05
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2021( І квартал )
11.05
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2020 рік
11.05
Кошторис 2021 рік
11.05
Кошторис 2020 рік
29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
Всі документи