Грабинська Наталія Василівна

Грабинська Наталія Василівна Учитель математики та інформатики Вузлівського ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей», учитель першої кваліфікаційної категорії. Працює над проблемою «Формування ключових компетентностей сучасних школярів на уроках математики засобами інформаційних технологій». Використовує різні форми та методи організації навчальної діяльності учнів. Створює педагогічні ситуації, в яких кожен учень проявляє самостійність та ініціативу. Широко застосовує комп’ютерні технології, формує в учнів інформаційну культура. Добре комуні кує з учнями, заслуговує на увагу ласкаво-лагідна форма звертання до дітей молодшого і середнього шкільного віку

Документи

11.05
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2021( І квартал )
11.05
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2020 рік
11.05
Кошторис 2021 рік
11.05
Кошторис 2020 рік
29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
Всі документи