Методична діяльність у ОНВК с. Вузлове

Методична робота як важливий чинник підвищення професійного рівня педагогів


Під методичною роботою розуміють взагалі будь-яку діяльність, спрямовану на успішну організацію навчального процесу, розведену за напрямами:
 • Організаційно-педагогічна діяльність;
 • Робота з педагогічним колективом і кожним педагогом зокрема.

Організаційно-педагогічна діяльність передбачає:
 • створення якнайкращих умов для діяльності та стимулювання праці педагогів;
 • планування та організацію навчально-виховного процесу;
 • взаємодію із зовнішнім середовищем;
 • матеріально-технічне забезпечення навчального процесу;
 • організацію контрольно-діагностичної діяльності;
 • створення громадсько-педагогічних об'єднань педагогів;
 • сприяння встановленню в освітній установі стійкого позитивного психолого-педагогічного клімату;
 • атестацію педагогічних кадрів;
 • звітно-документальну діяльність;
 • організацію позакласної й позашкільної творчої діяльності учнів;
 • організацію громадсько-педагогічної діяльності педагогічного колективу;
 • здійснення зв'язків із зовнішнім середовищем.

Діагностично-аналітична діяльність


Передбачає створення умов для найкращого саморозкриття педагогів і учнів для їх позитивної взаємодії.
Усі діагностичні процедури мають бути спрямовані на вияв особистісних і професійних проблем та досягнень з метою управління успіхом, мотивації і стимулювання, реалізації ідей управлінсько-педагогічної підтримки педагогів і створення найкращих умов для їхньої діяльності.

Самоосвітня діяльність


Самоосвіта педагогів є органічною складовою частиною педагогічної освіти, причому частиною невід'ємною. Це усвідомлена, цілеспрямована, планомірна і безперервна робота вчителя по удосконаленню своєї теоретичної і практичної підготовки, необхідної для успішної педагогічної діяльності.

Форми підвищення фахової майстерності:


 • Взаємовідвідування уроків і позакласна форма роботи з учнями.
 • Творчі зустрічі з колегами по фаху з інших шкіл.
 • Методичні оперативки, на яких керівники доводять необхідну до усіх чи групи вчителів літературу.
 • Лекції з питань педагогіки, психології, нових педагогічних технологій.
 • Круглі столи з актуальних педагогічних проблем, на яких кожен учасник може висловити свою думку, вислухати аргументи своїх колег.
 • Наставництво і стажування, як форма активного повсякденного спілкування досвідчених педагогів зі своїми молодшими колегами.