Історія ОНВК с. Вузлове

Школа — слово, яке знає і поважає кожна людина. З цим словом у багатьох з'являється маса спогадів про їхнє шкільне життя це: гамірні перерви; для когось нудні, або веселі уроки; контрольні та практичні роботи; вікторини; спортивні ігри і таке інше. Саме у школі з дитини починає формуватися особистість, з'являються нові навички, здобуваються нові та поглиблюються старі знання.

Історія кожної школи — це не лише історія вчителів, що працюють у ній, а й історія багатьох поколінь, що вийшли зі стін рідної альма-матер і множили її славу своїми досягненнями, звершеннями.

Перша згадка про Вузлівську школу відноситься до 1785 року. Аналіз збережених метричних книг показує, що в Холоєві працювали парафіяльні школи де вчителями були дяки. У 1805 році хата «для дяка, що вчить дітей» стояла на цвинтарі коло церкви. Вона була під соломою, мала одну кімнату, сіни й комірчину : стіл для вчителя, 2 – 3 лавки для учнів, маленькі 2-3 віконця, які не відчинялися, важке повітря у переповненій дітьми кімнатці площею 12 – 16 м2.

У 1890 році в Холоєві-місті щоденне навчання відвідували 206 учнів з 407 дітей шкільного віку, здатних до навчання.
В 1905–му році в місті працювала 4-класна школа, в якій мало навчатись 206 дітей.
У 1928-29 навчальному році в 6-класній школі було 366 учнів.
На жаль, за період 1939-1941 років та за роки війни архівні матеріали про Холоївську школу не збереглися. Навчання учнів в Холоєві відбувалося в приміщенні, збудованому ще на початку XX століття.
У 1953 році вперше було набрано учнів у 8-ий клас і почався перехід до середньої школи.
У 1955 році школа видала перші атестати про середню освіту. Їх отримали 42 учнів. Педагогічний колектив складався з 20 осіб.
На початку 1960-их років був здійснений перехід до 11-річного навчання. Перший випуск 11-класників відбувся 1964 року. В кінці 1960-их створюються групи продовженого дня, налагоджується харчування школярів.
В 1967 році було здане в експлуатацію нове приміщення школи. Обладнувалися кабінети і поповнювалася матеріальна база школи. У 1978 році було здано в експлуатацію навчально-лабораторний корпус, у 1980 році – третій корпус, у якому розмістилася шкільна їдальня та актовий зал, у 1982 році збудований спальний корпус на 120 учнівських місць, а у 1984 році – плавальний басейн з трьома двадцятип’яти метровими доріжками.
У 1988 році розпочато будівництво своїми силами спортивного манежу розмірами 43х18.
У 1980-х роках школа стала дуже відомою. На базі школи проводилися районні, обласні та всесоюзні семінари, на яких пропагувалися прийоми та методи диференційованоо навчання та диференціації навчання.
У 1982 році школу було занесено на Республіканську дошку пошани разом із такими відомими школами як Павлишська та Сахнівська середні школи.
З 1988 року при школі стала функціонувати обласна фізико-математична школа при Львівському державному університеті ім. І.Франка і більшість її випускників продовжували навчання на відповідних факультетах університету.
У 1995 році на базі обласної фізико-математичної школи був заснований природничо-економічний ліцей, який у 2016 році разом із середньою школою об’єднався в опорний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей».
Протягом 21 року ліцей закінчили 770 випускників, більшість з яких (92%) продовжують навчатися у вищих навчальних закладах або закінчили їх.

У навчальному закладі щорічно проводиться 1-2 науково-практичні конференції, присвячені видатним постатям України. За їх результатами видаються збірники наукових праць (опубліковано 11).
Тут розроблялася і апробувалася модульно-рейтингова технологія навчання учнів, опосередковане оцінювання навчальних досягнень школярів. Учителі школи та ліцею готували навчальні посібники з українознавства та для національного виховання учнів, які опубліковані і використовуються у навчально-виховному процесі.
У ліцеї навчання з 1995 року профілювалося (математичний, хіміко-біологічний, суспільно-гуманітарний профілі). Для послуг учнів підготовлені та опубліковані навчальні підручники з математики (рівень стандарту, 10-11 класи), з алгебри та початків аналізу (академічний та профільний рівні, 10-11 класи), з геометрії (академічний та профільний рівні, 10-11 класи).
Наша школа сьогодні – це світлі навчальні кабінети, спортивний та актовий зали, простора їдальня, спортивні майданчики, методичний кабінет та кабінет психолога, велика бібліотека.

Нині у школі працює 49 учителів, з них:
  • доктор педагогічних наук, професор, вчитель математики вищої категорії, «Учитель-методист» – 1;
  • вчитель вищої категорії, «Учитель-методист» – 5;
  • вчитель вищої категорії, «Старший учитель» – 9;
  • вчитель вищої категорії – 12;
  • вчитель І категорії – 9;
  • вчитель ІІ категорії – 5;
  • спеціаліст – 6.