Історія ОНВК с. Вузлове

Школа — слово, яке знає і поважає кожна людина. З цим словом у багатьох з'являється маса спогадів про їхнє шкільне життя це: гамірні перерви; для когось нудні, або веселі уроки; контрольні та практичні роботи; вікторини; спортивні ігри і таке інше. Саме у школі з дитини починає формуватися особистість, з'являються нові навички, здобуваються нові та поглиблюються старі знання.

Історія кожної школи — це не лише історія вчителів, що працюють у ній, а й історія багатьох поколінь, що вийшли зі стін рідної альма-матер і множили її славу своїми досягненнями, звершеннями.

Перша згадка про Вузлівську школу відноситься до 1785 року. Аналіз збережених метричних книг показує, що в Холоєві працювали парафіяльні школи де вчителями були дяки. У 1805 році хата «для дяка, що вчить дітей» стояла на цвинтарі коло церкви. Вона була під соломою, мала одну кімнату, сіни й комірчину : стіл для вчителя, 2 – 3 лавки для учнів, маленькі 2-3 віконця, які не відчинялися, важке повітря у переповненій дітьми кімнатці площею 12 – 16 м2.

У 1890 році в Холоєві-місті щоденне навчання відвідували 206 учнів з 407 дітей шкільного віку, здатних до навчання.
В 1905–му році в місті працювала 4-класна школа, в якій мало навчатись 206 дітей.
У 1928-29 навчальному році в 6-класній школі було 366 учнів.
На жаль, за період 1939-1941 років та за роки війни архівні матеріали про Холоївську школу не збереглися. Навчання учнів в Холоєві відбувалося в приміщенні, збудованому ще на початку XX століття.
У 1953 році вперше було набрано учнів у 8-ий клас і почався перехід до середньої школи.
У 1955 році школа видала перші атестати про середню освіту. Їх отримали 42 учнів. Педагогічний колектив складався з 20 осіб.
На початку 1960-их років був здійснений перехід до 11-річного навчання. Перший випуск 11-класників відбувся 1964 року. В кінці 1960-их створюються групи продовженого дня, налагоджується харчування школярів.
В 1967 році було здане в експлуатацію нове приміщення школи. Обладнувалися кабінети і поповнювалася матеріальна база школи. У 1978 році було здано в експлуатацію навчально-лабораторний корпус, у 1980 році – третій корпус, у якому розмістилася шкільна їдальня та актовий зал, у 1982 році збудований спальний корпус на 120 учнівських місць, а у 1984 році – плавальний басейн з трьома двадцятип’яти метровими доріжками.
У 1988 році розпочато будівництво своїми силами спортивного манежу розмірами 43х18.
У 1980-х роках школа стала дуже відомою. На базі школи проводилися районні, обласні та всесоюзні семінари, на яких пропагувалися прийоми та методи диференційованоо навчання та диференціації навчання.
У 1982 році школу було занесено на Республіканську дошку пошани разом із такими відомими школами як Павлишська та Сахнівська середні школи.
З 1988 року при школі стала функціонувати обласна фізико-математична школа при Львівському державному університеті ім. І.Франка і більшість її випускників продовжували навчання на відповідних факультетах університету.
У 1995 році на базі обласної фізико-математичної школи був заснований природничо-економічний ліцей, який у 2016 році разом із середньою школою об’єднався в опорний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей».
Протягом 21 року ліцей закінчили 770 випускників, більшість з яких (92%) продовжують навчатися у вищих навчальних закладах або закінчили їх.

У навчальному закладі щорічно проводиться 1-2 науково-практичні конференції, присвячені видатним постатям України. За їх результатами видаються збірники наукових праць (опубліковано 11).
Тут розроблялася і апробувалася модульно-рейтингова технологія навчання учнів, опосередковане оцінювання навчальних досягнень школярів. Учителі школи та ліцею готували навчальні посібники з українознавства та для національного виховання учнів, які опубліковані і використовуються у навчально-виховному процесі.
У ліцеї навчання з 1995 року профілювалося (математичний, хіміко-біологічний, суспільно-гуманітарний профілі). Для послуг учнів підготовлені та опубліковані навчальні підручники з математики (рівень стандарту, 10-11 класи), з алгебри та початків аналізу (академічний та профільний рівні, 10-11 класи), з геометрії (академічний та профільний рівні, 10-11 класи).
Наша школа сьогодні – це світлі навчальні кабінети, спортивний та актовий зали, простора їдальня, спортивні майданчики, методичний кабінет та кабінет психолога, велика бібліотека.

Нині у школі працює 49 учителів, з них:
  • доктор педагогічних наук, професор, вчитель математики вищої категорії, «Учитель-методист» – 1;
  • вчитель вищої категорії, «Учитель-методист» – 5;
  • вчитель вищої категорії, «Старший учитель» – 9;
  • вчитель вищої категорії – 12;
  • вчитель І категорії – 9;
  • вчитель ІІ категорії – 5;
  • спеціаліст – 6.

Документи

29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
10.11
Умови доступності
10.11
Територія обслуговування
10.11
Структура та органи управління
10.11
Правила прийому дітей до 1 класу
Всі документи