Сікорський Петро Іванович

Сікорський Петро Іванович Директор Вузлівського ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей», доктор педагогічних наук, професор, учитель математики вищої категорії, «Учитель-методист».
Впроваджує у навчально-виховний процес диференційоване навчання (в тому числі й профільне), модульні технології навчання, об’єктивні системи оцінювання, які залежать від місця і ролі навчального предмета у загальноосвітній підготовці учня, нові підходи до національного виховання учнів на основі аксіологічного підходу (ціннісне ставлення до себе, сім’ї і родини, своєї землі, природи і культури, до Батьківщини, до церкви і Бога), формування особистості на основних християнських цінностях.
Створює всі умови, щоб випускники навчального закладу без репетиторства успішно складали зовнішнє незалежне тестування і продовжували навчання у вищих навчальних закладах, якщо для цього є у них природні здібності і відповідні навчальні досягнення.
Учні, які мають невисокі розумові здібності, повинні здобувати робітничі професії, причому за проектом Закону України «Про освіту» професійний напрям навчання можна розвивати в школі.
Культивує у навчальному закладі високий патріотизм і моральність, працелюбність, об’єктивність, правдивість, доброчесність, любов до ближнього.

Документи

29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
10.11
Умови доступності
10.11
Територія обслуговування
10.11
Структура та органи управління
10.11
Правила прийому дітей до 1 класу
Всі документи