Сікорська Надія Павлівна

Сікорська Надія Павлівна Заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист.
Працює і досліджує тему: «Формування ціннісних орієнтацій на уроках математики».
Впроваджує у навчально-виховний процес диференційоване навчання, використовує на своїх уроках модульно-рейтингову систему оцінювання знань учнів.
Як заступник директора впроваджує у життя програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», формуючи здорову, творчу, ініціативну, духовну та інтелектуально розвинену особистість.
Втілює у життя такі загальні виховні завдання школи:
• Виховання патріота, формування в учнів почуття національної гідності;
• Формування навичок моральної поведінки і правової свідомості учнів;
• Сприяє розвитку особистості, здатної адаптуватися в сучасному суспільстві, бажання поглиблювати знання;
• Забезпечує фізичний розвиток особистості через формування в дітей навичок здорового способу життя.

Документи

29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
10.11
Умови доступності
10.11
Територія обслуговування
10.11
Структура та органи управління
10.11
Правила прийому дітей до 1 класу
Всі документи