Сікорська Надія Павлівна

Сікорська Надія Павлівна Заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист.
Працює і досліджує тему: «Формування ціннісних орієнтацій на уроках математики».
Впроваджує у навчально-виховний процес диференційоване навчання, використовує на своїх уроках модульно-рейтингову систему оцінювання знань учнів.
Як заступник директора впроваджує у життя програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», формуючи здорову, творчу, ініціативну, духовну та інтелектуально розвинену особистість.
Втілює у життя такі загальні виховні завдання школи:
• Виховання патріота, формування в учнів почуття національної гідності;
• Формування навичок моральної поведінки і правової свідомості учнів;
• Сприяє розвитку особистості, здатної адаптуватися в сучасному суспільстві, бажання поглиблювати знання;
• Забезпечує фізичний розвиток особистості через формування в дітей навичок здорового способу життя.