Олійник Христина Олегівна

Олійник Христина Олегівна Має повну вищу освіту за спеціальністю «Філологія» і кваліфікацію викладача англійської і іспанської мови та літератури. Працює за отриманим фахом з 2011 року. Учитель другої кваліфікаційної категорії.
Метою фахової діяльності є формування стійкої мотивації до вивчення англійської мови, формування мовленнєвої культури, творчих здібностей, критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного.
Значну увагу вчитель приділяє роботі з обдарованими дітьми. Проводить додаткові заняття зі здібними учнями. Її вихованці займають призові місця на районних олімпіадах з англійської мови.
Постійно вдосконалює свій професійний рівень, упроваджує передовий педагогічний досвід. Систематично бере участь у науково-практичних конференціях. Активно веде науково-дослідну роботу.
Організовує позакласні культурно – виховні заходи, за допомогою яких формує в учнів повагу до принципів загальнолюдської моралі, ціннісних орієнтацій та патріотичного виховання.

Документи

11.05
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2021( І квартал )
11.05
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2020 рік
11.05
Кошторис 2021 рік
11.05
Кошторис 2020 рік
29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
Всі документи