Ціолковська Ірина Ярославівна

Ціолковська Ірина Ярославівна Вчитель початкових класів, учитель вищої категорії, «старший вчитель».
Працює над проблемою «Зробити життя учнів цікавим».
Впроваджує на уроках інтерактивні методи, диференційоване навчання, компетентнісний та діяльнісний підходи у навчанні.
Ставить перед учнями завдання і показує шляхи до їх вирішення, намагається запропонувати різні підходи і заохочує учнів знайти власний вибір.
Вивчає природні задатки здібності учнів, враховує їх у навчальній діяльності. Тримає в полі зору не лише «сильних», а й «слабших» за рівнем знань учнів.
Виховує в учнів патріотизм, працелюбність, відчуття власної гідності, доброчесність, намагається розбудити жагу до знань.