Офіцинська Ірина Петрівна

Офіцинська Ірина Петрівна Вчитель основ християнської етики, української мови та літератури. Загальний педагогічний стаж 24 роки, вчитель вищої категорії.
Нагороджена грамотами відділу освіти, призер обласного етапу конкурсу «Учитель року – 2011».
Суть досвіду вчителя полягає в успішному розвитку творчого мислення, пізнавальної активності школярів на уроках основ християнської етики. Використовуючи інтерактивні методи викладання, вона вміло формує національно свідому, духовно багату особистість, яка б володіла вміннями і навичками вільно, комунікативно користуватися засобами рідної мови в усіх мовленнєвих ситуаціях, виховує в дітей такі якості, як справедливість, чесність, щирість, відповідальність, які лягають в основу людської дружби і християнської любові.
Її уроки цілеспрямовані, підпорядковані чітко визначеній меті. Весь потенціал кожного уроку використовує з метою пізнавального, морально-етичного та естетичного розвитку учнів, сприяє активізації їх розумової діяльності учнів, зокрема, здатності до міркування, порівняння, узагальнення.

Документи

11.05
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2021( І квартал )
11.05
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2020 рік
11.05
Кошторис 2021 рік
11.05
Кошторис 2020 рік
29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
Всі документи