Бурбан Наталія Василівна

Бурбан Наталія Василівна Практичний психолог. З відзнакою закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Практична психологія». Є автором та співавтором наукових та науково-популярних праць.
Прихильник гуманістичної психології, яка базується на вірі в можливості самореалізації кожної людини як унікальної та гармонійної особистості, і спрямована на усвідомлення власної відповідальності за свій вибір і на реабілітацію духовних цінностей.
У своїй роботі керуєтьсь гаслом В.О. Сухомлинського:«Вірте в талант і творчі можливості кожного вихованця», дотримується Етичного кодексу психолога. Вважає, що навчально-виховний процес має бути зорієнтований на розвиток дитини з урахуванням її унікальності та самобутності і можливих перспектив особистісного розвитку: самоусвідомлення і самооцінки, самостійності й відповідальності, толерантності та інших соціальних навичок, можлива при тісному співробітництві батьків, педагогів та психолога.
Дотримується принципів доброзичливості, доступності та конфіденційності. Компетентісний підхід до роботи психологічної служби реалізує, враховуючи слова професора П.І.Сікорського: «Світ психології дитини – для педагогіки основа, ключ для духовності людини – зв'язок між мисленням і словом».