Бурбан Наталія Василівна

Бурбан Наталія Василівна Практичний психолог. З відзнакою закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Практична психологія». Є автором та співавтором наукових та науково-популярних праць.
Прихильник гуманістичної психології, яка базується на вірі в можливості самореалізації кожної людини як унікальної та гармонійної особистості, і спрямована на усвідомлення власної відповідальності за свій вибір і на реабілітацію духовних цінностей.
У своїй роботі керуєтьсь гаслом В.О. Сухомлинського:«Вірте в талант і творчі можливості кожного вихованця», дотримується Етичного кодексу психолога. Вважає, що навчально-виховний процес має бути зорієнтований на розвиток дитини з урахуванням її унікальності та самобутності і можливих перспектив особистісного розвитку: самоусвідомлення і самооцінки, самостійності й відповідальності, толерантності та інших соціальних навичок, можлива при тісному співробітництві батьків, педагогів та психолога.
Дотримується принципів доброзичливості, доступності та конфіденційності. Компетентісний підхід до роботи психологічної служби реалізує, враховуючи слова професора П.І.Сікорського: «Світ психології дитини – для педагогіки основа, ключ для духовності людини – зв'язок між мисленням і словом».

Документи

29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
10.11
Умови доступності
10.11
Територія обслуговування
10.11
Структура та органи управління
10.11
Правила прийому дітей до 1 класу
Всі документи