Шавалюк Євгенія Іванівна

Шавалюк Євгенія Іванівна Вчитель математики вищої категорії, «Учитель-методист». На своїх уроках створює умови для саморозвитку та розкриття інтелектуально-творчого потенціалу особистості учня, формування його математичної компетентності. Домагається глибокого розуміння виучуваного матеріалу.
Зі своїми випускниками в позаурочний час проводить безкоштовні заняття з підготовки їх до успішної здачі ЗНО. Вважає, що «головною потребою школяра мають стати: праця, самостійна думка, відкриття істини» (В.Сухомлинський).

Документи

29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
10.11
Умови доступності
10.11
Територія обслуговування
10.11
Структура та органи управління
10.11
Правила прийому дітей до 1 класу
Всі документи