Січевська Галина Євгенівна

Січевська Галина Євгенівна У 1985 році закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Хімія. Викладач хімії».
Кваліфікаційна категорія – вища, старший вчитель. Педагогічний стаж на посаді вчителя хімії – 31 рік.
Метою своєї професійної практики вважає створення умов для продуктивної діяльності учнів з набуття та використання знань, отриманих під час вивчення хімії, їх аналіз, систематизацію, узагальнення та використання у повсякденному житті. Під час підготовки та проведення уроків будує свою діяльність, виходячи з головного: найбільша цінність освіти – це особистість дитини; усе, що робиться, робиться для неї, для її навчання, виховання і розвитку. Формує засобами хімії ключові компетентності учнів, які необхідні для творчої самореалізації особистості, розуміння науково-природничої картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки, виховання громадянина демократичного суспільства, який спрямований на ведення здорового способу життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах.
Нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки облдержадміністрації за належну організацію заходів для підготовки та проведення Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «Колосок -2016 (весна)» та популяризацію природничих наук серед учнівської молоді.

Документи

11.05
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2021( І квартал )
11.05
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2020 рік
11.05
Кошторис 2021 рік
11.05
Кошторис 2020 рік
29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
Всі документи