Никон Оксана Володимрівна

Никон Оксана Володимрівна Вчитель початкових класів вищої категорії; вихователь групи продовженого дня вищої категорії.
Найголовнішим завданням для себе вважає навчити дітей мислити самостійно і творчо, зробити все, щоб дитячий талант розвивався з перших шкільних років.
Педагогічне кредо «Особистість виховується особистістю, людина – людиною, а доброта – добротою». Тому завжди у класі панує атмосфера довіри, взаєморозуміння, творчості.
Намагається, щоб учні не тільки засвоювали навчальний матеріал, а йпроходили школу громадянськості, щоб кращі людські риси були притаманні їм протягом усього життя.
Впродовж останніх років працює над проблемою «Формування творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій».
Підвищує свій професіоналізм, намагається орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних освітніх проектів, ідей, напрямів, використовувати найефективніші навчальні технології, впроваджувати інтерактивні методи, диференційоване навчання, компетентнісний та діяльнісний підходи у навчанні, які гарантують реалізацію творчих здібностей, розвивають логічне мислення учнів та пізнавальні інтереси школярів. Вважаючи особистість пріоритетом педагогічної діяльності, навчає своїх вихованців не лише читати, писати, рахувати, а й любити і шанувати людей, свою землю і Батьківщину.

Документи

11.05
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2021( І квартал )
11.05
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2020 рік
11.05
Кошторис 2021 рік
11.05
Кошторис 2020 рік
29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
Всі документи