Поверга Стефанія Стефанівна

Поверга Стефанія Стефанівна Вчитель англійської мови, учитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти.
Впроваджує у навчально-виховний процес інтерактивні технології навчання, активно використовує аутентичні матеріали британських видавництв. Розвиває творчий і мовленнєвий потенціал кожного учня на основі доброзичливого і психологічного клімату, відповідної мотиваційної сфери, підвищуючи потреби, інтереси учнів до навчальної діяльності. Створює різноманітні навчально-мовленнєві ситуації, наближені до життя, орієнтує учнів на реальні потреби у використанні англійської мови.
Створює всі умови, щоб її вихованці могли вільно спілкуватися англійською мовою, успішно здавати зовнішнє незалежне тестування, продовжувати навчання у вищих навчальних закладах. 15 випускників закінчили факультет іноземних мов. Багатьом випускникам знання англійської мови допомогло у їх кар’єрному рості. Випускниця школи Никон Ольга виграла грант і успішно слухала лекції в Гарвардському університеті США та завершила навчання в Оксфорді.
Здійснює виховну роботу з учнями в дусі чуйності, доброти, милосердя, взаємоповаги до старших, формує моральні якості громадянина.

Документи

29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
10.11
Умови доступності
10.11
Територія обслуговування
10.11
Структура та органи управління
10.11
Правила прийому дітей до 1 класу
Всі документи