Товариство "Рідна школа". Історія і сучасність. Науковий альманах. Число 1

Товариство В альманаху висвітлено історію становлення і розвитку Українського педагогічного товариства «Рідна школа» (1881-1939), розкрито його основні напрямки роботи, оцінено внесок у розбудову національної освіти.
Розглянуто завдання і діяльність відновленого в 1991 р Львівського крайового товариства “Рідна школа" в контексті сучасних проблем реформування освіти в Україні.