Алгебра і початки аналізу. Модульний підручник. 10 кл. М.1. Узагальнення і систематизація знань основної школи

Алгебра і початки аналізу. Модульний підручник. 10 кл. М.1. Узагальнення і систематизація знань основної школи Сікорський Петро Іванович
Алгебра і початки аналізу. Модульний підручник. 10 кл.
М.1. Узагальнення і систематизація знань основної школи
Модульний підручник.Л. 2003 р. – с. 89.

Підручник написаний за модульним принципом і складається з 11модулів. У першому і останньому модулях узагальнюються і систематизуються теоретичні знання і практичні дії за попередній, період навчання. Решта дев'ять модулів присвячені вивченню нових математичних понять, їх властивостей»
Кожний модуль написано за єдиним планом і починається з цільових установок, які передбачають систематичне цілісне повторення головних знань з попередніх модулів, в тому числі й опорних знань, а також засвоєння визначеної кількості елементів нових знань.
Крім того, лаконічно викладається теоретична частина модуля, яка вивчається паралельно з вправлянням у розв'язуванні найпростіших (навичтсових) вправ і закінчується систематизацією і генералізацією навчального матеріалу.
Підручник відзначається етруктурованими системами практичних вправ (репродуктивний ї творчий рівні) з поданими розв'язками складніших задач, системами примірник усних вправ і домашніх робіт, а також контрольних зрізів. Сприятиме у навчанні і визначена структура когнітивних елементів з параметрами для оцінювання. Основою математичної підготовки вважається засвоєння визначених елементів теоретичних знань і розв'язування системи навичкових вправ, що складає 50-60% від усіх можливих набраних балів і оцінюється оцінкою «6» за 12-бальною шкалою.