Алгебра і початки аналізу. Модульний підручник. 10 кл. М.6. Границя та неперервність функції. Метод математичної індукції.

Алгебра і початки аналізу. Модульний підручник. 10 кл. М.6. Границя та неперервність функції. Метод математичної індукції. Сікорський Петро Іванович
Алгебра і початки аналізу. Модульний підручник. 10 кл.
М.6. Границя та неперервність функції. Метод математичної індукції.
Модульний підручник.Л., 2001р. – 88 с.

Підручник написаний за модульним принципом і складається з 11 модулів. У першому і останньому модуляхузагальнюються і систематизуються теоретичні знання і практичні дії за попередній період навчання. Решта дев’ять, модулів присвячені вивченню нових математичних понять, їх властивостей.
Кожний модуль написано за єдиним планом і починається з цільових установок, які передбачають систематичне цілісне повторення головних знань з попередніх модулів, в тому числі й опорних знань, а також засвоєння визначеної сукупності елементів нових знань.
Крім того, лаконічно викладається теоретична частина модуля, яка вивчається паралельно з вправлянням у розв’язуванні найпростіших (навичкових) вправ і закінчується систематизацією і генералізацією навчального матеріалу.
Підручник відзначається структурованими системами практичнихвправ (репродуктивний і творчий рівні) з поданими розв’язками складніших задач, системами примірник усних вправ і домашніх робіт, а також контрольних зрізів. Сприятиме у навчанні і визначена структура когнітивних елементів з параметрами для оцінювання. Основою математичної підготовки вважається засвоєння визначених елементів теоретичних знань і розв’язування системи навичкових вправ, що складає 40-50% від усіх можливих набраних балів і оцінюється базовою «5» у 12-бальній шкалі.

Документи

29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
10.11
Умови доступності
10.11
Територія обслуговування
10.11
Структура та органи управління
10.11
Правила прийому дітей до 1 класу
Всі документи