Алгебра і початки аналізу. Модульний підручник. 10 кл. М.6. Границя та неперервність функції. Метод математичної індукції.

Алгебра і початки аналізу. Модульний підручник. 10 кл. М.6. Границя та неперервність функції. Метод математичної індукції. Сікорський Петро Іванович
Алгебра і початки аналізу. Модульний підручник. 10 кл.
М.6. Границя та неперервність функції. Метод математичної індукції.
Модульний підручник.Л., 2001р. – 88 с.

Підручник написаний за модульним принципом і складається з 11 модулів. У першому і останньому модуляхузагальнюються і систематизуються теоретичні знання і практичні дії за попередній період навчання. Решта дев’ять, модулів присвячені вивченню нових математичних понять, їх властивостей.
Кожний модуль написано за єдиним планом і починається з цільових установок, які передбачають систематичне цілісне повторення головних знань з попередніх модулів, в тому числі й опорних знань, а також засвоєння визначеної сукупності елементів нових знань.
Крім того, лаконічно викладається теоретична частина модуля, яка вивчається паралельно з вправлянням у розв’язуванні найпростіших (навичкових) вправ і закінчується систематизацією і генералізацією навчального матеріалу.
Підручник відзначається структурованими системами практичнихвправ (репродуктивний і творчий рівні) з поданими розв’язками складніших задач, системами примірник усних вправ і домашніх робіт, а також контрольних зрізів. Сприятиме у навчанні і визначена структура когнітивних елементів з параметрами для оцінювання. Основою математичної підготовки вважається засвоєння визначених елементів теоретичних знань і розв’язування системи навичкових вправ, що складає 40-50% від усіх можливих набраних балів і оцінюється базовою «5» у 12-бальній шкалі.