Алгебра і початки аналізу. Експериментальний модульний підручник. 10 кл.

Алгебра і початки аналізу. Експериментальний модульний підручник. 10 кл. Алгебра і початки аналізу. Експериментальний модульний підручник. 10 кл.
Модуль 6. Границя та неперервність функції. Метод математичної індукції.
Модуль 7. Похідна функції.Модуль 8. Застосування похідної. Л., 2003р.- 174 с.

Підручник написаний за модульним принципом і складається з 11 модулів. У першому і останньому модулях узагальнюються і систе¬матизуються теоретичні знання і практичні дії за попередній період навчання. Решта дев'ять модулів присвячені вивченню нових математичних понять, їх властивостей.
Кожний модуль написано за єдиним планом і починається з цільових установок, які передбачають систематичне цілісне повторення головних знань з попередніх модулів, в тому числі й опорних знань, а також засвоєння визначеної кількості елементів нових знань.
Крім того, лаконічно викладається теоретична частина модуля яка вивчається паралельно з вправлянням у розв’язуванні найпростіших (навичкових) вправ і закінчується систематизацією і генералізацією навчального матеріалу.
Підручник відзначається структурованими системами практичних вправ (репродуктивний і творчий рівні) з поданими розв’язками скла™ динних задач, системами примірник усних вправ і домашніх робіт а також контрольних зрізів. Сприятиме у навчанні і визначена структура когнітивних елементів з параметрами для оцінювання. Основою математичної підготовки вважається засвоєння визначених елементів теоретичних знань і розв’язування системи навичкових вправ, що складає 50-60% від усіх можливих набраних балів і оцінюється оцінкою «6» за 12-бальною шкалою.