Математика. Модульний підручник. Рівень стандарту. Для шкіл, профтехучилищ і коледжів. ІІ (11кл.).

Математика. Модульний підручник. Рівень стандарту. Для шкіл,  профтехучилищ і коледжів. ІІ (11кл.). УДК 51 (075.32)
ББК 22.1я 722
С.356

Математика. Модульний підручник. Рівень стандарту. Для шкіл, профтехучилищ і коледжів. ІІ (11кл.). – Л.: ФОП Корпан Б.І., 2012. – 358 с.

Рецензенти:
• Г.Г. Цегелик, доктор фізико-математичних наук, професор Львівського національного університету ім. І.Франка;
• П.І. Каленюк, доктор фізико-математичних наук, професор Національного університету «Львівська політехніка»;
• Н.Я. Салань, вчитель математики Вузлівського природничо-економічного ліцею Радехівського району Львівської області, вчитель вищої категорії

Рекомендовано до друку вченою радою Львівського науково-практичного центру професійно – технічної освіти АПН України (протокол № 9 від 15 грудня 2010 р.)