Геометрія . Модульний підручник. Академічний рівень. Для шкіл, профтехучилищ і коледжів. 10-11кл.

Геометрія . Модульний підручник. Академічний рівень. Для шкіл,  профтехучилищ і коледжів. 10-11кл. ББК В23я 623-1
В24я 623-1
УДК 435+438] (043.6)
С356

Геометрія . Модульний підручник. Академічний рівень. Для шкіл, профтехучилищ і коледжів. 10-11кл. – Л.: ФОП Корпан Б.І., 2011. – 345с.

Навчальний матеріал з геометрії відповідає навчальній програмі для загальноосвітніх шкіл. Дидактичні особливості підручника:
• поділ навчального матеріалу на логічно завершені частини (модулі);
• дозування навчального матеріалу у пункті з розрахунку на урок;
• використання системи усних вправ для повторення навчального матеріалу, підготовки до сприймання нового, розумової розминки учнів тощо;
• виділення скінченої кількості основних прикладів і задач для контролю (КВ.__);
• визначення домашніх завдань;
• проведення модульного контролю у формі тестування за поданими зразками;
• повторення (головних знань за основну школу (модуль 1) і за попередній клас (останній модуль).

Рецензенти:
• Г.Г. Цегелик, доктор фізико-математичних наук, професор Львівського національного університету ім. І.Франка;
• П.І. Каленюк, доктор фізико-математичних наук, професор Національного університету «Львівська політехніка»;
• Н.Я. Салань, вчитель математики Вузлівського природничо-економічного ліцею Радехівського району Львівської області, вчитель вищої категорії.

Рекомендовано до друку вченою радою Львівського науково-практичного центру професійно –технічної освіти АПН України (протокол №1 від 26 січня 2011 р.)

Документи

29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
10.11
Умови доступності
10.11
Територія обслуговування
10.11
Структура та органи управління
10.11
Правила прийому дітей до 1 класу
Всі документи