Геометрія . Модульний підручник. Академічний рівень. Для шкіл, профтехучилищ і коледжів. 10-11кл.

Геометрія . Модульний підручник. Академічний рівень. Для шкіл,  профтехучилищ і коледжів. 10-11кл. ББК В23я 623-1
В24я 623-1
УДК 435+438] (043.6)
С356

Геометрія . Модульний підручник. Академічний рівень. Для шкіл, профтехучилищ і коледжів. 10-11кл. – Л.: ФОП Корпан Б.І., 2011. – 345с.

Навчальний матеріал з геометрії відповідає навчальній програмі для загальноосвітніх шкіл. Дидактичні особливості підручника:
• поділ навчального матеріалу на логічно завершені частини (модулі);
• дозування навчального матеріалу у пункті з розрахунку на урок;
• використання системи усних вправ для повторення навчального матеріалу, підготовки до сприймання нового, розумової розминки учнів тощо;
• виділення скінченої кількості основних прикладів і задач для контролю (КВ.__);
• визначення домашніх завдань;
• проведення модульного контролю у формі тестування за поданими зразками;
• повторення (головних знань за основну школу (модуль 1) і за попередній клас (останній модуль).

Рецензенти:
• Г.Г. Цегелик, доктор фізико-математичних наук, професор Львівського національного університету ім. І.Франка;
• П.І. Каленюк, доктор фізико-математичних наук, професор Національного університету «Львівська політехніка»;
• Н.Я. Салань, вчитель математики Вузлівського природничо-економічного ліцею Радехівського району Львівської області, вчитель вищої категорії.

Рекомендовано до друку вченою радою Львівського науково-практичного центру професійно –технічної освіти АПН України (протокол №1 від 26 січня 2011 р.)