Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Частина 2

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Частина 2 Підручник написаний за модульним принципом і складається з 8 модулів. У першому і останньому модулях узагальнюються і систематизуються теоретичні знання і практичні дії за попередній період навчання. Решта шість модулів присвячені вивченню нових математичних понять, їх властивостей.
Кожен модуль написано за єдиним планом і починається з цільових установок, які передбачають систематичне цілісне повторення головних знань з попередніх модулів, а також засвоєння визначеної кількості елементів нових знань.
Крім того, лаконічно викладається теоретична частина модуля, яка вивчається паралельно з вправлянням у розв’язуванні найпростіших (навичкових) вправ і закінчується систематизацією і генералізацією навчального матеріалу.
Підручник відзначається структурованими системами практичних вправ (репродуктивний і творчий рівні) з поданими розв’язками складніших задач, системами примірних усних вправ і домашніх робіт, а також контрольних зрізів. Сприятиме у навчанні і визначена структура когнітивних елементів з параметрами для оцінювання.