Алгебра і печатки аналізу. Модульний підручник. 11 кл.

Алгебра і печатки аналізу. Модульний підручник. 11 кл. Сікорський Петро Іванович
Алгебра і печатки аналізу. Модульний підручник. 11 кл.
М. 1. Повторення систематизованих практичних навичок за 10 клас.
М. 2. Первісна, інтеграл, їх застосування.
М. 3. Комплексні числа
Модульний підручник. Л. 2003 р. - 153 с.

Підручник написаний за модульним принципом і складається з 11 модулів. У першому і п’яти останніх модулях узагальнюються і систематизуються теоретичні знання і практичні дії за попередній період навчання. Решта п’ять модулів присвячені вивченню нових математичних понять їх властивостей.
Кожний модуль написано за єдиним планом і починається з цільових установок, які передбачають систематичне цілісне повторення головних знань з попередніх модулів, в тому числі й опорних знань, а також засвоєння визначеної сукупності елементів нових знань.
Крім того, лаконічно викладається теоретична частина модуля, яка вивчається паралельно з вправлянням у розв’язуванні найпростіших (навичкових) вправ і закінчується систематизацією і генералізацією навчального матеріалу.
Підручник відзначається структурованими системами практичних вправ (репродуктивний і творчий рівні) з поданими розв’язками складніших, задач, системами примірник усних вправ і домашніх робіт, а також контрольних зрізів. Сприятиме у навчанні і визначена структура когнітивних елементів з параметрами для оцінювання. Основою математичної підготовки вважається засвоєння визначених елементів теоретичних знань і розв’язування системи навичкових вправ, що складає 50-60% від усіх можливих набраних балів і оцінюється базовою “6“ у 12-бальній шкалі.