Алгебра і початки аналізу. XI кл. І. Профільний рівень. Модульний підручник

Алгебра і початки аналізу. XI кл. І. Профільний рівень.  Модульний підручник СІКОРСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
Алгебра і початки аналізу. XI кл. І. Профільний рівень. Модульний підручник. Львів: ФОП Корпан Б.І., 2013. -331с.

Підручник написаний за модульним принципом і складається з 6 модулів. У першому і останньому модулях узагальнюються і систематизуються теоретичні знання і практичні дії за попередній період навчання. Решта шість модулів присвячені вивченню нових математичних понять, їх властивостей.
Кожен модуль написано за єдиним планом і починається з цільових установок, які передбачають систематичне цілісне повторення головних знань з попередніх модулів, а також засвоєння визначеної кількості елементів нових знань.
Крім того, лаконічно викладається теоретична частина модуля, яка вивчається паралельно з вправлянням у розв’язуванні найпростіших (навичкових) вправ і закінчується систематизацією і генералізацією навчального матеріалу.
Підручник відзначається структурованими системами практичних вправ (репродуктивний і творчий рівні) з поданими розв’язками складніших задач, системами примірних усних вправ і домашніх робіт, а також контрольних зрізів. Сприятиме у навчанні і визначена структура когнітивних елементів з параметрами для оцінювання.

Рецензенти:
П.І.Калинюк, доктор фізико-математичних наук, профессор Національного університету «Львівська політехніка»;
А.В. Литвин, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу професійно-практичної підготовки Львівського науково-практичного центру професійно-технічноїосвіти НАПН України.
Н.Я.Салань, вчитель математики вищої категорії, природничо-економічного ліцею с.Вузлове Радехівського району Львівської області.
Рекомендовано до друку вченою радою Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти АПН України (протокол № 10 від 21 листопада 2012р.)