Посібник для національного виховання учнів. 8 клас

Посібник для національного виховання учнів. 8 клас Львівське крайове товариство «Рідна школа» організувало підготовку посібників для національного виховання учнів (V-XI кл.). За основу змісту національного виховання учнів взято програму МОН України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України від 31.10.2011р.», у якій використовується аксіологічний підхід. До шести розділів програми (Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці, до себе) додаються ще такі: «Психологічні основи особистості», «Ціннісне ставлення до християнських чеснот».
Відомо, що основу національного виховання особистості складають міцні знання про її внутрішній світ, звичаї, традиції і ментальність українського народу, його історію, видатних історичних постатей, творців науки і культури. Посібник містить матеріали для тематичних виховних годин відповідно до вказаних основних напрямів виховання учнів.
Матеріали посібника суттєво полегшать роботу класних керівників, наповнять години класного керівника глибоким національним змістом, сприятимуть вихованню національно-свідомих громадян України.