Посібник для національного виховання учнів. 11 клас

Посібник для національного виховання учнів. 11 клас Львівське крайове товариство «Рідна школа» організувало підготовку посібників для національного виховання учнів (V-XI кл.). За основу змісту національного виховання учнів взято програму МОН України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України від 31.10.2011р.», у якій використовується аксіологічний підхід. До шести розділів програми (Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці, до себе) додаються ще такі: «Психологічні основи особистості», «Ціннісне ставлення до християнських чеснот».
Відомо, що основу національного виховання особистості складають міцні знання про її внутрішній світ, звичаї, традиції і ментальність українського народу, його історію, видатних історичних постатей, творців науки і культури. Посібник містить матеріали для тематичних виховних годин відповідно до вказаних основних напрямів виховання учнів.
Матеріали посібника суттєво полегшать роботу класних керівників, наповнять години класного керівника глибоким національним змістом, сприятимуть вихованню національно-свідомих громадян України.

Документи

29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
10.11
Умови доступності
10.11
Територія обслуговування
10.11
Структура та органи управління
10.11
Правила прийому дітей до 1 класу
Всі документи