Сікорський П.І. Проекти документів, які схвалені на IV всеукраїнському педагогічному Конгресі

Сікорський П.І. Проекти документів, які схвалені на IV всеукраїнському педагогічному Конгресі Сікорський П.І. Проекти документів, які схвалені на IV всеукраїнському педагогічному Конгресі (15-16 жовтня 2014 р.). Л.: ФОП Корпан Б.І., 2014. – 144с.

У книзі розміщені проекти основних нормативно-правових актів, які стосуються реформування загальноосвітньої та професійної шкіл. Усі документи взаємно узгоджені, їхнє прийняття дозволить зінтегрувати основні освітні ланки з врахуванням досвіду творення нових навчальних закладів автором поданих проектів. Зокрема, у них розв’язується проблема суміщення державної підсумкової атестації випускників середніх навчальних закладів і зовнішнього незалежного оцінювання та вступу їх до вищих навчальних закладів без вибору абітурієнтами предметів для ЗНО (ними будуть обов’язкові профільні предмети (українська мова, історія України, іноземна мова, інформатика), які не залежать від назви профілю, і ті, які від нього залежать (наприклад, для фізико-математичного профілю – це фізика і математика)). Таким чином, учень, здобувши середню освіту за тим чи іншим профілем, має широкий спектр для вибору відповідних вищих навчальних закладів. Перехід на 12-річний термін навчання у середній школі уможливить біля 40% випускникам основної школи здобувати повноцінну професійну підготовку, навчаючись у професійно-академічному ліцеї, оскільки технологічний напрям профільного навчання – це марне витрачання державних коштів.
Пропозиції до Положення про атестацію педагогічних працівників спрямовані на те, щоб стимулювати студентів – майбутніх педагогів до ефективного навчання, а вчителів – до науково-педагогічних досліджень.
Пропонуємо Міністерство освіти і науки використати представлені проекти нормативно-правових документів під час системного реформування освітньої галузі.

Документи

29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
10.11
Умови доступності
10.11
Територія обслуговування
10.11
Структура та органи управління
10.11
Правила прийому дітей до 1 класу
Всі документи