Алгебра і печатки аналізу. Модульний підручник. 11 кл.

Алгебра і печатки аналізу. Модульний підручник. 11 кл. Сікорський Петро Іванович
Алгебра і печатки аналізу. Модульний підручник. 11 кл.
Модуль 7.Рівняння, нерівність. Системи і сукупності рівнянь і нерівностей (радіонашші). Модуль 8. Повторення. Доведення тригонометричних тотожностей. Розв’язування тригонометричних рівнянь і нерівностей. Модуль 9. Повторення. Розв’язування показникових, логарифмічних рівнянь і нерівностей. Модуль 10. Повторення. Похідна, первісна функції, їх застосування.
Модульний підручник.Львів, 2005 р – с. 225.

Підручник написаний за модульним принципом і складається з 10 модулів. У першому і останніх трьох модулях узагальнюються і систематизуються теоретичні знання і практичні дії за попередній період навчання. Решта шість модулів присвячені вивченню нових математичних понять їх властивостей.
Кожний модуль написано за єдиним планом і починається з цільових установок, які передбачають систематичне цілісне повторення головних знань з попередніх модулів, в тому числі й опорних знань, а також засвоєння визначеної сукупності елементів нових знань.
Крім того, лаконічно викладається теоретична частина модуля, яка вивчається паралельно з вправлянням у розв’язуванні найпростіших (навичкових) вправ і закінчується систематизацією і генералізацією навчального матеріалу.
Підручник відзначається структурованими системами практичних вправ (репродуктивний і творчий рівні) з поданими розв’язками складніших, задач, системами примірник усних вправ і домашніх робіт, а також контрольних зрізів. Сприятиме у навчанні і визначена структура когнітивних елементів з параметрами для оцінювання. Основою математичної підготовки вважається засвоєння визначених елементів теоретичних знань і розв’язування системи навичкових вправ, що складає 40% від усіх можливих набраних балів і оцінюється оцінкою “5“ у 12-бальній шкалі.