Математика. І. Модульний підручник для коледжів, профтехучилищ і класів соціально-гуманітарного спрямування.

Математика. І. Модульний підручник для коледжів, профтехучилищ і класів соціально-гуманітарного спрямування. Математика. І. Модульний підручник для коледжів, профтехучилищ і класів соціально-гуманітарного спрямування.
- Л.: ФОПП Корпан Б.І., 2008.411с.

Навчальний матеріал з алгебри і геометрії відповідає навчальній програмі для загальноосвітніх шкіл. Дидактичні особливості підручника:
• інтеграція алгебраїчних і стереометричних знань;
• поділ навчального матеріалу на логічно завершені частини (модулі), почергове вивчення алгебраїчних і стереометричних знань;
• дозування навчального матеріалу з розрахунку на урок;
• використання системи усних вправ для повторення навчального матеріалу, підготовки до сприймання нового, розумової розминки учнів тощо;
• виділення скінченої кількості основних прикладів і задач (контрольних вправ - КВ) для контролю;
• визначення домашніх завдань;
• проведення модульного контролю у формі тестування за поданими зразками;
• повторення (головних знань за основну школу (модуль 1) і за І курс (модуль 12).

Документи

29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
10.11
Умови доступності
10.11
Територія обслуговування
10.11
Структура та органи управління
10.11
Правила прийому дітей до 1 класу
Всі документи