Керівник навчального закладу. Навчальний підручник.

Керівник навчального закладу. Навчальний підручник. Сікорський П.І. Керівник навчального закладу. Навчальний підручник. – Л. «Сполом», 2016. – 354с.
Рецензенти:
Д.Д.Герцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету ім.І.Франка;
В.О.Вихрущ, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і соціального управління Національного університету «Львівська політехніка»;
А.В. Литвин, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу організації наукових досліджень Відокремленого структурного підрозділу Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова (Львівський навчально-науковий центр професійної освіти);
Л.Л.Сушенцева, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і соціальногоуправління Національного університету «Львівська політехніка»