Рідне слово моє – в нім озвуться віки…

Рідне слово моє – в нім озвуться віки… Рідне слово моє – в нім озвуться віки…: Зб. матеріалів науково-практичної конференції, Вузлове, 22 лютого 2007. / Редкол.: П.І. Сікорський (відп. ред.) – Львів.: ФОП Корпан Б.І. 2007. 186с.

Третя конференція присвячена дослідженню здобутків української держави за 15 років незалежності та творчості Івана Огієнка, визначного українського вченого-універсаліста, поета, перекладача, лінгвіста й філософа, етнографа й богослова, державця і політолога, духовна спадщина якого – близько 2000 фундаментальних праць, по праву належить не тільки українському, а й всеслов’янському світові і є найпотужнішою у XX ст. На своїй конференції учні і вчителі намагалися заглибитись у творчість митрополита Іларіона, яка вчить берегти такі вічні людські цінності, як порядність, добро, правду, патріотизм, любов до ближнього, обов’язок перед Батьківщиною.

Документи

29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
10.11
Умови доступності
10.11
Територія обслуговування
10.11
Структура та органи управління
10.11
Правила прийому дітей до 1 класу
Всі документи