Рідне слово моє – в нім озвуться віки…

Рідне слово моє – в нім озвуться віки… Рідне слово моє – в нім озвуться віки…: Зб. матеріалів науково-практичної конференції, Вузлове, 6-14 квітня 2005. / Редкол.: П.І. Сікорський (відп. ред.) – Львів.: Сполом, 2005. 144с.

На конференції розглядалися актуальні питання розвитку української мови в різних напрямах:
мова – духовне начало людського життя, основа психічного розвитку дитини, мова і культура спілкування та ін. На конференції виступили П.Кононенко, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту українознавства, А.Пономаренко, кандидат філологічних наук, завідувач відділу Інституту українознавства та ін.