Вища математика. Для студентів заочної форми навчання

Вища математика. Для студентів заочної форми навчання Сікорський П.І. Вища математика. Для студентів заочної форми навчання. Львів: ФОП Корпан Б.І., 2010.– 204 с.

Навчальний посібник написаний за модульним принципом відповідно до змісту освітньо-професійної програми для напрямів підготовки: «Менеджмент», «Економіка і підприємство», «Комп’ютерні науки». Теоретичні знання викладено лаконічно у вигляді схем і таблиць логічно завершеними частинами (дев’ять модулів). Крім того, подаються розв’язані зразки контрольних вправ, система елементів знань для підсумкового контролю, завдання для двох самостійних контрольних робіт. Відповідно до державного стандарту укладено модульно-календарний план з розподілом часу на аудиторне навчання і самостійну роботу.