Вища математика. Модульний підручник. Ч.І.

Вища математика. Модульний підручник. Ч.І. СІКОРСЬКИЙ Петро Іванович. Вища математика. Модульний підручник. Ч.І. Львів: ПП Бодлак, 2007. - 368 с.
Підручник написаний за модульним принципом, у двох частинах і складається з 10 модулів. У першому модулі узагальнюються і систематизуються головні знання (теоретичні і навички) за середню школу, а в останньому модулі - за І курс . Решта модулів охоплюють основний навчальний матеріал, який визначений освітньо-професійною програмою для напрямів підготовки: “Комп’ютерні науки”, “Економіка і підприємництво” “Менеджмент”. Відповідно до освітньо-професійної програми складено модульно-календарний план, а також модульне планування повторення головних знань.
Дидактичні особливості модульного підручника:
• засвоєння головних теоретичних знань і практичних дій проводиться відповідно до визначеної загальної мети;
• кожний модуль (М.2-9) написаний за єдиною структурою: загальна мета, лекційний виклад теоретичних знань, розроблені практичні заняття, узагальнення і систематизація головних знань, система запитань для самоконтролю, навчальні параметри і критерії оцінювання, тести для контролю теоретичних знань і основних практичних дій (навичок);
• кожне навчальне заняття (лекція, практичне заняття) починаються з усних вправ, які дозволяють повторити навчальний матеріал з попереднього заняття, а також планово і системно актуалізувати знання з попередніх модулів,
• навчальний матеріал модуля структурований, понумеровано основні елементи теоретичних знань (поняття, теореми, властивості тощо), визначено, понумеровано і розв’язано основні типи вправ і задач для засвоєння і наступного контролю;
• навчальний матеріал кожної лекції, модуля узагальнюється у системних таблицях:
• у кожному навчальному занятті визначаються завдання для самостійної роботи;
• визначено критерії для контролю і оцінювання.