Вища математика. Модульний підручник. Ч.ІІ.

Вища математика. Модульний підручник. Ч.ІІ. СІКОРСЬКИЙ Петро Іванович. Вища математика. Модульний підручник. Ч.ІІ. Львів: ПП Бодлак, 2007. - 358 с.

Підручник написаний за модульним принципом, у двох частинах і складається з 10 модулів. У першому модулі узагальнюються і систематизуються головні знання (теоретичні і навички) за середню школу, а в останньому модулі - за І курс. Решта модулів охоплюють основний навчальний матеріал, який визначений освітньо-професійною програмою для напрямів підготовки: “Комп’ютерні науки”, “Економіка і підприємництво” “Менеджмент”. Відповідно до освітньо-професійної програми складено модульно-календарний план, а також модульне планування повторення головних знань.
Дидактичні особливості модульного підручника:
• засвоєння головних теоретичних знань і практичних дій проводиться відповідно до визначеної загальної мети;
• кожний модуль (М.2-9) написаний за єдиною структурою: загальна мета, лекційний виклад теоретичних знань, розроблені практичні заняття, узагальнення і систематизація головних знань, система запитань для самоконтролю, навчальні параметри і критерії оцінювання, тести для контролю теоретичних знань і основних практичних дій (навичок);
• кожне навчальне заняття (лекція, практичне заняття) починаються з усних вправ, які дозволяють повторити навчальний матеріал з попереднього заняття, а також планово і системно актуалізувати знання з попередніх модулів,
• навчальний матеріал модуля структурований, понумеровано основні елементи теоретичних знань (поняття, теореми, властивості тощо), визначено, понумеровано і розв’язано основні типи вправ і задач для засвоєння і наступного контролю;
• навчальний матеріал кожної лекції, модуля узагальнюється у системних таблицях:
• у кожному навчальному занятті визначаються завдання для самостійної роботи;
• визначено критерії для контролю і оцінювання.

Документи

29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
10.11
Умови доступності
10.11
Територія обслуговування
10.11
Структура та органи управління
10.11
Правила прийому дітей до 1 класу
Всі документи