Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання

Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання Сікорський П.І.
Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання –Львів: Каменяр, 1998.– 196 с.: табл.., рис., схеми.

У монографії аналізується розвиток педагогічної практики і передової педагогічної думки з проблем диференціації; формуються методологічні підходи до використання діалектичного методу у дослідженні педагогічних явищ; формулюються основні поняття дидактичної диференціації; досліджуються проблеми диференціювання змісту і цільових установок, методів і форм навчання, взаємозв’язку навчання і розвитку, індивідуалізації і диференціації, диференціації та інтеграції; аналізуються і класифікуються навчальні технології; формуються принципи реформування освіти в Україні, обгрунтовується модель освітньої системи, побудована на принципі диференціації.
Для працівників освіти.