Теорія і методика диференційованого навчання

Теорія і методика диференційованого навчання Сікорський П.І.
Теорія і методика диференційованого навчання –Львів: В-во «СПОЛОМ», 2000.–421 с.

У монографії досліджуються актуальні проблеми дидактичної диференціації з використанням синергетичних підходів до аналізу педагогічних явищ. Виходячи з методологічних принципів дослідження, обгрунтовуються нестандартні підходи до вирішення суперечностей в освіті, визначаються основні дидактичні поняття, взаємозв’язки диференціації з індивідуалізацією та інтеграцією, їх вплив на формування навчальних планів, моделювання нових навчальних технологій та освітніх систем. Теоретично обгрутовується одна з технологій диференційованого навчання та методика її застосування. Дослідження актуалізується у зв’язку з переходом на 12-річний термін здобуття загальної середньої освіти.
Для наукових співробітників та працівників освіти.