Моделювання контрольно-оцінювальних систем у середній школі: Монографія

Моделювання контрольно-оцінювальних систем у середній школі: Монографія Моделювання контрольно-оцінювальних систем у середній школі: Монографія / П.І. Сікорський, о.О.Біляковська, – львів: ФОП Корпан Б.І., 2010. 178 с.

У монографії досліджуються актуальні проблеми оцінювання знань учнів. Розглядаєтеся теорія і практика оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняному та зарубіжному шкільництві, критично аналізується стан контролю та оцінювання в сучасній українській школі. Досліджуються позитивні та негативні елементи 12-бальної шкали оцінювання, формуються нові теоретико-практичні підходи до оцінювання з використанням багатобальної шкали в умовах модульного навчання. компонуються різні моделі контрольно-оцінювальних систем залежно від профілю навчання, спрямованості цільових установок
Для науково-педагогічних та педагогічних працівників.