Нові технології навчання (з досвіду роботи Вузлівського природничо-економічного ліцею).

Нові технології навчання (з досвіду роботи Вузлівського природничо-економічного ліцею). СікорськийП.І.Нові технології навчання (з досвіду роботи Вузлівського природничо-економічного ліцею). Л.: ПП «Бодлак», 2005. – 179 с.

Ліцей відкрито 1 вересня 1995 р. для здібнихсільських дітей. Основна функція нового навчального закладу – не лише організувати глибоке засвоєння учнями основ наук з метою підготовки їх до навчання у вищих навчальних закладах, а й проводити психолого-педагогічні дослідження з профільного навчання застосування модульних технологій, нових підходів до навчальних технологій, нових підходів до національного виховання учнів. У цій книзі підсумовуються результати роботи педагогічного колективу за 10 років