Рідне слово моє – в нім озвуться віки…

Рідне слово моє – в нім озвуться віки… Рідне слово моє – в нім озвуться віки… Збірник матеріалів наукової конференції (18 жовтня 2011 р., с. Вузлове). Львів.: ФОП Корпан Б.І., 2011. 115 с.

Наукова конференція вперше проводилася для учнів шкіл Вузлівського освітнього округу, який утворений у 2010 році. Крім шкіл округу (Павлівська ЗСШ, Вузлівська ЗСШ, Бабичівська ЗОШ), у ній взяли участь учні Львівської гуманітарної гімназії з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови. Учні використовували різні методи і прийоми дослідження життєвих доріг і творчої діяльності Маркіяна Шашкевича і представили їх у різних формах: науковий реферат, есе, творча робота, в тому числі й поезії. Важливо, що учні, які готувалися до виступів, і учні-слухачі доторкнулися своїми думками і словом до Маркіяна Шашкевича, видатної постаті Української держави та прологу національного відродження.

Документи

29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
10.11
Умови доступності
10.11
Територія обслуговування
10.11
Структура та органи управління
10.11
Правила прийому дітей до 1 класу
Всі документи