Рідне слово моє – в нім озвуться віки…

Рідне слово моє – в нім озвуться віки… Рідне слово моє – в нім озвуться віки… (присвячується 100-річчю від дня народження Богдана-Ігоря Антонича): Збірник матеріалів науково-практичної конференції учнів і вчителів. Вузлове, 11 березня 2010 року. / редкол.: П.І.Сікорський (відп. ред.) та ін. – Львів.: ФОП Корпан Б.І., 2010, 81с.

Цього року відбулася VІ науково-практична конференція «Рідне слово моє – в нім озвуться віки», присвячена 100-річчю від дня народження одного з найвизначніших поетів світу Богдана–Ігоря Антонича.
Про життєвий і творчий шлях поета, про його зацікавлення і захоплення, про тему мистецтва, про проблеми життя і смерті, взаємозв’язки людини і Бога, космосу й національного світу, які поет інтерпретував по-філософськи й естетично багатовимірно, говорили у своїх доповідях вчителі та учні.
У творчій індивідуальності Антонича вражають , сполучення ліризму з філософським осмисленням проблем буття людини, новизна поглядів на український світ та його історію, що сягає пракоренів слов’янства.
На конференції звучали і поезії Б.-І.Антонича, у виконанні учнів, зокрема, вірш «Магніфікат», «Три перстні», «Вишні», «Весна», «Дві глави з літургії кохання», «Автобіографія».
Антонич живе у чомусь прекрасному, але водночас не забуває про проблеми власне мистецтва. Його ідеї перегукуються з деякими поглядами І.Франка та О.Потебні.

Документи

29.04
Порядок прийому до 1 класу (2021 (2) )
31.03
Система внутрішного забезпечення якості освіти
31.03
Статут ОНВК
31.03
Права та обов'язки учнів
31.03
Інклюзивне середовище
31.03
ЗВІТ директора 2019-2020
31.03
Наявні ресурси для організації освітнього процесу
10.11
Структура якісної середньої освіти
10.11
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
10.11
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ (ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ)
10.11
НАЯВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10.11
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
10.11
Кількість учнів
10.11
Умови доступності
10.11
Територія обслуговування
10.11
Структура та органи управління
10.11
Правила прийому дітей до 1 класу
Всі документи