Кредитно-модульна технологія навчання: Навч.посіб.

Кредитно-модульна технологія навчання: Навч.посіб. СікорськийП.І.
Кредитно-модульна технологія навчання:Навч.посіб. –К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2004,- 127с. – Бібліогр.: с.125-126.

У посібнику розкриваютьсяпсихолого-педагогічні проблеми кредитно-модульної технології навчання з врахуванням вимог Європейської системи накопичення і зарахування кредитів (ЕСТS), визначаються дидактичні поняття кредиту і модуля, система специфічних дидактичних принципів, надаються методичні рекомендації щодо підготовки основних навчально-методичних матеріалів (робочих навчальних планів і програм, лекційних текстів, інформаційного забезпечення